اشتباهات داوری

نویسنده: morteza | تاریخ: 25 مهر 1392 | بازدیدها: 971

0
روز پنج شنبه 25 مهر ماه سال 1392 مسابقات اسکیت سرعت دختران در سه گروه سنی متولدین 83 تا 85 در دو ماده 200 متر و500 متر و متولدین 80 تا 82 در دو ماده 200 متر و 2000 متر و متولدین پایین تر از 80 در دو ماده 200 متر و 5000 متر در پیست اسکیت شیان برگزار شد افراد زیادی در این مسابقات شرکت نکرده بودند ولی با این که تعداد شرکت کنندگان کم بود اما سطح مسابقات با توجه به رکورد های ثبت شده از سطح خوبی برخوردار بود همچنین حضور ملی پوشانی همچون زهرا مظفری و نیلوفر مردانی در بالا بردن سطح مسابقات بی تاثیر نبود در ماده 200 متر درکلیه گروه های سنی رکورد زمان توسط سنسور ها ثبت شده و خطاهای بازیکنان به راحتی قابل ثبت میباشد همچنین در ماده 500 متر نیز با توجه به این که فقط 2.5 دور دور زمین طی میشود داوری دچار مشکل جدی نمیشود اما ظاهرا داوری در مواد 2000 متر و 5000 متر برای آقای محمد شیخ جعفری کار سختی بود حذف های بی دلیل ندیدن خطاها و در نتیجه از بین رفتن حقوق ورزشکاران که نتیجه کم دقتی و بی تحرکی داوران در ماده 2000 متربود اعتراضات چند تن از مربیان را در پی داشت که به دلیل این که فیلمبرداری انجام نشده بود اعتراضات هم به جایی نرسید و حق چند تن از ورزشکاران ضایع شد اعتراضات مربیان به اشتباهات داوری باعث شد که در ماده 5000 متریکی از داوران قدیمی (که متاسفانه اسم ایشان را نمیدانم ) به کمک داوران بشتابد که انصافا دقت بالا و حضور فعال ایشان در طول برگزاری مسابقه یک داوری بدون اشتباه را برای ماده 5000 متر رقم زد .

موضوع: خبرها